Kancelaria NW

 

 

Aktualności i poradnik prawniczy

Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Polskie prawo karne zezwala na ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary pozbawienia wolności, co jest równoznaczne ze wcześniejszym opuszczeniem przez niego Zakładu Karnego.  Można zastosować je w razie skazania na karę...

czytaj dalej
Niegodność dziedziczenia.

Niegodność dziedziczenia.

Ustawodawca przewidział możliwość wyeliminowania sytuacji, w których dziedziczenie przez określonego spadkobiercę po spadkodawcy byłoby w powszechnym odczuciu niesprawiedliwe czy wręcz niemoralne. Instytucja niegodności dziedziczenia została wprowadzona w art....

czytaj dalej
Zmiana definicji pracownika.

Zmiana definicji pracownika.

Niedawno do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców (Druk nr 1120), którego celem jest zmiana definicji pracownika. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracownikiem jest osoba...

czytaj dalej
Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności jest powszechnym elementem obrotu gospodarczego. Są w niej określone zasady związane z przekazywaniem i wykorzystywaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Często bywa ona częścią innej umowy i wówczas zwana jest klauzulą...

czytaj dalej
Czym jest mediacja ?

Czym jest mediacja ?

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, która ma za zadanie wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Proces ten polega na dążeniu przez uczestników (przynajmniej dwie strony) będących w...

czytaj dalej

Fundusz alimentacyjny

Kwota kryterium dochodowego, która uprawnia do korzystania z funduszu alimentacyjnego, będzie wzrastała wraz z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to stworzyć stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uchwalona w czwartek ustawa...

czytaj dalej
Regulamin pracy i wynagrodzeń

Regulamin pracy i wynagrodzeń

Od 2017 r. pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia co najmniej 50 pracowników ma obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Obowiązek wydania regulaminu pracy powstaje z chwilą zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika - bez...

czytaj dalej

Alimenty natychmiastowe ?

Po dwóch latach Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do alimentów natychmiastowych. Właśnie przedstawiło projekt noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma je wprowadzić. Ciekawy artykuł:...

czytaj dalej