Kancelaria NW

 

 

Aktualności i poradnik prawniczy

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne

W kodeksie pracy wymieniono sposoby rozwiązania umów o pracę, jedną z form jest potocznie zwane zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Taki tryb przerwania stosunku pracy ma zastosowanie do rozwiązania przez...

czytaj dalej
Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Co dla frankowiczów zmienia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2021 r. Na jakie pytania odpowiadał TSUE i co orzekł możecie sprawdzić tutaj https://tinyurl.com/56fdjs73Po tym orzeczeniu frankowicze mogą spodziewać się większej...

czytaj dalej

Gminna ewidencja zabytków

Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, że właściciel nie został powiadomiony o wpisie należących do niego budynków do gminnej ewidencji zabytków - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Od tego czy skarżący wiedział czy też nie wiedział o tym wpisie nie zależy...

czytaj dalej
Decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy.

Planujesz zakup działki budowlanej lub budowę domu?  Twoja inwestycja może wymagać decyzji o warunkach zabudowy.  W tym celu należy udać się do miejscowej gminy i zapoznać z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...

czytaj dalej
Odpowiedź na pozew.

Odpowiedź na pozew.

Otrzymanie pozwu o rozwód często nie jest zaskoczeniem. Rzadko jednak wiemy, że prócz niego otrzymujemy pismo z sądu, w którym sąd zobowiązuje nas (pozwanego/pozwaną) do wniesienia odpowiedzi.  Należy pamiętać, że to istotne pismo procesowe strony...

czytaj dalej
Stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku.

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu dziedziczenie nie polega na tym, że poszczególni spadkobiercy otrzymują konkretnie wskazany składnik majątku spadkodawcy. I choć nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy samego prawa, bez konieczności...

czytaj dalej
Odmowa przyjęcia mandatu.

Odmowa przyjęcia mandatu.

Mandat karny jest oficjalnym dokumentem, który świadczy o ukaraniu sprawcy grzywną, który nie jest jednak zobligowany do jego przyjęcia. Jakie to niesie ze sobą następstwa?  Odmowa przyjęcia mandatu karnego jest niczym innym jak prawem do obrony, w przypadku gdy...

czytaj dalej
Uszczerbek na zdrowiu.

Uszczerbek na zdrowiu.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu? Uszczerbek na zdrowiu to stałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, które może znacząco uniemożliwić wykonywanie podstawowych czynności oraz obowiązków zawodowych. Od ustalenia jego stopnia zależy decyzja o kwalifikacji...

czytaj dalej
Separacja

Separacja

Separacja to swoista alternatywa dla rozwodu. Najważniejszą cechą separacji formalnej jest to, że nie jest ona równoznaczna z końcem małżeństwa. Po jej zakończeniu małżonkowie nadal są małżeństwem. Sąd może orzec separację, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny...

czytaj dalej