Kancelaria NW

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

25 maja, 2021

Do 2018 roku polski system prawny, nie przewidywał żadnej możliwości dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej – śmierć przedsiębiorcy oznaczała definitywny koniec działalności. ⛔️ W następstwie m.in. umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami wygasały, kontrakty handlowe nie mogły być kontynuowane, a wszystkie koncesje, zezwolenia i licencje traciły swoją ważność. 🔎 Sytuacja uległa zmianie 25 listopada 2018 roku, wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa. 👔 Na jego barkach spoczywa okresowe prowadzenie firmy, po śmierci przedsiębiorcy, zapewnienie jej ciągłości. 🤝 Należy postrzegać tę instytucję jako rozwiązanie tymczasowe, na okres zaraz po śmierci przedsiębiorcy, do momentu podjęcia decyzji co do dalszych losów przedsiębiorstwa. ⏳Przedsiębiorca może wskazać i zgłosić w CEIDG tzw. zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do momentu załatwienia formalności spadkowych. ✍️ Nie można jednak ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeżeli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego, podobnie jak przeszkodą taką nie jest postępowanie restrukturyzacyjne.Wyznaczona osoba nie musi spełniać dodatkowych wymogów – musi jedynie mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie mieć orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także osoba ta musi wyrazić zgodę na powołanie.Co może być w praktyce istotne, dzięki zarządcy sukcesyjnemu przedsiębiorcą może być także osoba małoletnia (nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych).

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej