Kancelaria NW

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

30 listopada, 2022

Osoba prowadząca samochód pod wpływem substancji odurzających – w tym między innymi alkoholu – może ponieść konsekwencje o różnej wadze. Są one zależne od promilu wykrytego we krwi oraz od poziomu jego zawartości w wydychanym powietrzu.

W sytuacjach, gdy stężenie alkoholu obecnego we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, a w wydychanym powietrzu jest go mniej niż 0,25 mg na 1 dm3, mówimy o stanie po użyciu alkoholu. W momencie, gdy wartości te zostają przekroczone, mamy już do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu w pierwszej z opisanych sytuacji uznawane jest za wykroczenie, w drugiej – za przestępstwo. Od 1 stycznia 2022 roku zaostrzono przepisy dotyczące kar za takie postępowanie.

Konsekwencje jazdy w stanie po spożyciu alkoholu

Jeśli dojdzie do prowadzenia samochodu w pierwszym z wymienionych wyżej przypadków, to kierującemu grozi kara aresztu bądź grzywny. Wysokość mandatu za to wykroczenie do końca 2021 roku wynosiła nie mniej niż 50 zł, natomiast po nowelizacji sięga już liczby nie mniejszej niż 2500 zł. Przepisy te zawarte są w art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości uznawane jest za przestępstwo i stanowi bardzo duże zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojedzie, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego. Z tego względu od początku roku 2022 względem nietrzeźwych kierowców wyciągnięte mogą być następujące konsekwencje:

  • kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na czas do 2 lat (art. 178 § 1 Kodeksu karnego),
  • kara grzywny w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 2000 zł,
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata (art. 42 § 2 Kodeksu karnego),
  • 15 punków karnych (od września 2022).

W przypadku, gdy osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu była już wcześniej karana za podobny czyn, to wyrokiem sądu może też podlegać każe pozbawienia wolności na czas od 5 miesięcy do 3 lat.

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości to poważne przestępstwo, a konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą być bardzo dotkliwe. By się przed nimi uchronić i upewnić się , że postępujemy zgodnie z prawem, warto skorzystać z alkomatu – na przykład na pobliskim komisariacie policji.

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej