Kancelaria NW

Mediacja jako alternatywa dla postępowania sądowego

30 listopada, 2022

W celu osiągnięcia porozumienia pomiędzy poszczególnymi stronami konfliktu można zastosować alternatywę dla postępowania sądowego, czyli tzw. mediację. W naszym kraju metodę tę początkowo stosowano w sprawach karnych i sprawach z udziałem nieletnich. Z czasem zaś zaczęto korzystać z niej również w sprawach cywilnych i administracyjnych – na przykład dotyczących rozwodów i alimentów, innych zobowiązań finansowych czy umów cywilnoprawnych.

Na czym polegają i jak przebiegają rozmowy?

Celem mediacji, równoznacznym z zadaniem prowadzącego ją mediatora, jest dojście do porozumienia pomiędzy stronami. Nie zawsze musi dojść do rozstrzygnięcia konfliktu, ale raczej do znalezienia takiego rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkich jego uczestników. Zawartą między stronami ugodę podpisuje sąd.

Zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych czy karnych zawsze jest to proces dobrowolny. Oznacza to, że jego uczestnicy zdecydowali się na przystąpienie do rozmów z własnej woli i w każdej chwili mogą się z nich wycofać. Z reguły trwa o wiele krócej niż postępowanie sądowe (w zależności od rodzaju sprawy 1-3 miesiące), co jest jednym z najważniejszych czynników, jakie skłaniają skłócone strony do wybrania tego rozwiązania. Drugim z powodów są dużo niższe koszty.

Postępowania administracyjne i karne

W sprawach administracyjnych dzięki mediacji możliwe jest ustalenie i wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do konfliktu, a także zrozumienie punktu widzenia każdej ze stron. Celem rozmów jest znalezienie „złotego środka” pomiędzy organami państwowymi a interesem jednostki.

W sprawach dotyczących kodeksu karnego rozmowy ukierunkowane są zaś na znalezienie odpowiedniej metody na zadośćuczynienie pokrzywdzonemu lub naprawienia wyrządzonej mu szkody. Dzięki nim pokrzywdzony ma większy wpływ na formę tegoż zadośćuczynienia, sprawca lub podejrzany ma zaś szansę na uzyskanie łagodniejszego wyroku od sądu. Mediacja w takich przypadkach może przybrać postać pośrednią, szczególnie jeśli osoba poszkodowana nie chce spotkać się osobiście z oskarżonym lub podejrzanym.

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej