Mediacja

Kancelaria świadczy usługi w zakresie mediacji  czyli polubownego załatwienia sporu.

Kancelaria:

• Przeprowadzi mediacje, 

• Zabezpieczy interesy stron, 

• Przygotuje treść ugody oraz będzie monitorować jej wykonanie.