Kancelaria NW

 

 

Mediacja sądowa

Kancelaria świadczy usługi w zakresie mediacji  czyli polubownego załatwienia sporu.

Kancelaria:

• Przeprowadzi mediacje,

• Zabezpieczy interesy stron,

• Przygotuje treść ugody oraz będzie monitorować jej wykonanie.

Zakres pomocy prawnej udzielanej przez naszą Kancelarię z Białegostoku obejmuje między innymi pełnienie funkcji bezstronnego pośrednika podczas trwania wszelkiego rodzaju sporów na tle prawnym. Celem rozmów jest porozumienie się obu stron konfliktu, wypracowanie ugody, która będzie satysfakcjonująca dla jej uczestników, a w sprawach karnych – również naprawienie wyrządzonych szkód materialnych i moralnych. Pomoc udzielana jest bez ograniczeń co do dziedziny prawa, pod jaką podlega konflikt. Zapewniamy również możliwość przeprowadzenia takich rozmów online.

Mediacja sądowa i prywatna

Pracująca w naszej Kancelarii adwokat Natalia Wiśniewska jest mediatorem wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego oraz na listę Naczelnej Rady Adwokackiej. Posiada również certyfikat dotyczący przeprowadzania mediacji rodzinnych, a także prywatnych, w których nie występuje z ramienia Sądu bądź Rady. Kancelaria współpracuje z klientami indywidualnymi, przedsiębiorstwami, ale także fundacjami, które prowadzą taką działalność.