Kancelaria NW

Na czym polega wywłaszczenie nieruchomości?

09 lipca, 2021

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. 🏘 Ma to miejsce w przypadku, gdy wymagają tego cele publiczne związane z realizacją konkretnej inwestycji, które nie mogą być zrealizowane w inny sposób, na przykład budowa dróg i autostrad, czy obiektów ochrony zdrowia. 👷Wywłaszczeniu podlega zarówno prawo własności nieruchomości (gruntowej, budynkowej, lokalowej), jak i prawo użytkowania wieczystego oraz pozostałych ograniczonych praw rzeczowych. 📖 Szczegółowe zasady i dozwolone przypadki wywłaszczenia nieruchomości są regulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 🧐Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego powinno być poprzedzone rokowaniami o nabycie nieruchomości. W trakcie rokowań prowadzący sprawę o wywłaszczenie może zaproponować nieruchomość zamienną i/lub otrzymać odszkodowanie. 💰https://kancelaria-nw.pl/o-mnie/

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej