Kancelaria NW

Niegodność dziedziczenia.

25 czerwca, 2021

Ustawodawca przewidział możliwość wyeliminowania sytuacji, w których dziedziczenie przez określonego spadkobiercę po spadkodawcy byłoby w powszechnym odczuciu niesprawiedliwe czy wręcz niemoralne. 🧐
Instytucja niegodności dziedziczenia została wprowadzona w art. 928 kodeksu cywilnego. 📑 Jej celem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba działająca przeciwko spadkodawcy, naruszający jego swobodę przy ustalaniu porządku dziedziczenia lub działający przeciwko sporządzonemu już testamentowi, dziedziczyłby po spadkodawcy. ❎

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:
🔸 Dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
🔸 Podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
🔸 Umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznanie za niegodnego następuje poprzez orzeczenie sądu. 👩‍⚖️ O żądaniu uznania za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes, a więc osoby, które dziedziczyłyby w miejsce niegodnego i mają w tym interes majątkowy. 💰 Pamiętać należy, iż zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar dowodu w procesie o niegodność dziedziczenia spoczywa na osobie (powodzie), która żąda uznania spadkobiercy za niegodnego.

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej