Kancelaria NW

 

 

Obsługa firm

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi małych, średnich oraz dużych firm i korporacji. Dzięki naszej Kancelarii, nasi klienci zyskują czas, bezpieczeństwo i gwarancję, że oddają swoją firmę w ręce profesjonalistów, którzy wesprą dział kadr oraz zadbają o struktury pracownicze.

Kancelaria:

• Podejmie się asysty przy zatrudnianiu pracowników i opracuje: umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy z zakresu prawa autorskiego, 

• Wesprze w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych i opracuje: strategię zwolnień, optymalizację kosztów zwolnień, dokona analizy ryzyka sporów, przygotuje wypowiedzenia umów oraz porozumień w zakresie rozwiązywanych umów,

• Przygotuje regulacje wewnątrzzakładowe: regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, procedury dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę,

• Zapewni ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez: przygotowanie umów o zachowaniu poufności, umów z zakresu zakazu konkurencji, 

• Zapewni wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi poprzez: prowadzenie komunikacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, przygotowanie projektów układów zbiorowych pracy i ich negocjacji, udział w sporach zbiorowych,

• Podejmie się reprezentacji Klientów przed sądami pracy i innymi urzędami w zakresie prawa pracy.