Kancelaria NW

 

 

Obsługa firm

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi małych, średnich oraz dużych firm i korporacji. Dzięki naszej Kancelarii, nasi klienci zyskują czas, bezpieczeństwo i gwarancję, że oddają swoją firmę w ręce profesjonalistów, którzy wesprą dział kadr oraz zadbają o struktury pracownicze.

 Kancelaria:

• Podejmie się asysty przy zatrudnianiu pracowników i opracuje: umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy z zakresu prawa autorskiego, 

• Wesprze w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych i opracuje: strategię zwolnień, optymalizację kosztów zwolnień, dokona analizy ryzyka sporów, przygotuje wypowiedzenia umów oraz porozumień w zakresie rozwiązywanych umów,

• Przygotuje regulacje wewnątrzzakładowe: regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, procedury dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę,

• Zapewni ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez: przygotowanie umów o zachowaniu poufności, umów z zakresu zakazu konkurencji, 

• Zapewni wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi poprzez: prowadzenie komunikacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, przygotowanie projektów układów zbiorowych pracy i ich negocjacji, udział w sporach zbiorowych,

• Podejmie się reprezentacji Klientów przed sądami pracy i innymi urzędami w zakresie prawa pracy.

Podział spółek działających w naszym kraju można przedstawić w następujący sposób:

a) kapitałowe: prosta spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;

b) osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjną.

 
Odrębny typ spółek stanowi spółka cywilna oraz spółka europejska.

Tyle różnych form działalności oznacza, że w przypadku każdej z nich zastosowanie mogą mieć nieco inne przepisy.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że spółka cywilna została uregulowana przepisami art. 860-875 Kodeksu Cywilnego.  

W przypadku spółek handlowych (czyli osobowych i kapitałowych) zastosowanie ma Kodeks spółek handlowych.

 

Regulacje zawarte w tym drugim dokumencie dotyczą między innymi wewnętrznych stosunków w przedsiębiorstwie, jak i jego relacji z osobami trzecimi. Unormowane w dokumencie są też zasady zakładania działalności gospodarczej, sposób jej funkcjonowania, rozwiązywania, podziału czy też przekształcania.

Prowadząc działalność, na uwadze należy mieć nie tylko regulacje prawa handlowego czy gospodarczego, ale również m.in. przepisy zawarte w Kodeksie pracy, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, a nawet regulacje związane z prawem autorskim. Firmy i przedsiębiorstwa korzystają więc z pomocy adwokata w różnych aspektach swojej działalności – zarówno w formie współpracy stałej, jak i porad doraźnych, świadczonych tylko w pojedynczych sytuacjach. 

Prawo spółek handlowych – adwokat w Białymstoku

W naszej Kancelarii świadczymy pomoc przedsiębiorcom działającym w różnych branżach. Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem w różnych obszarach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, skupiając się w dużej mierze na wspieraniu działu kadr. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi, sporządzamy wnioski, opinie i umowy. Udzielamy porad prawnych podczas spotkań osobistych, jak i wirtualnych – umożliwiamy bowiem kontakt przez Facebooka. Zakres świadczonej pomocy – zarówno stałej, jak i doraźnej – jest uzależniony od indywidualnej sytuacji Klienta. Głowna siedziba Kancelarii Adwokackiej znajduje się w lokalu nr 16 przy ulicy Adama Mickiewicza 83 w Białymstoku.