Kancelaria NW

 

 

Prawo autorskie

Część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców i dotycząca stosunków prawnych związanych z tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną; w szerszym znaczeniu prawo autorskie obejmuje także uregulowania dotyczące tzw. praw pokrewnych.

Tymi regulacjami chronieni są twórcy oraz ich utwory – muzyczne, filmowe, literackie i inne. Prawo autorskie dotyczy jednak nie tylko dziedziny, jaką jest kultura, ale ma zastosowanie również w biznesie i reklamie. Nasza białostocka Kancelaria udziela wsparcia w wielu przypadkach związanych z czerpaniem korzyści finansowych z rozpowszechniania i eksploatacji danego utworu.

Jakie usługi świadczy adwokat dla artystów

W ramach pomocy świadczonej przez naszą Kancelarię znajduje się również:
– sporządzanie umów związanych z przenoszeniem i udzielaniem licencji wyłącznych i niewyłącznych do różnego rodzaju utworów, a także zabezpieczanie stron umowy, które ją przenoszą i pozyskują;
– współpraca z twórcami tekstów literackich oraz artystami wykonującymi plakaty, grafiki, przekłady tekstów literackich;
– sporządzanie umów dotyczących produkcji filmu, w co wlicza się między innymi konstrukcja umów o scenariusz, muzykę i charakteryzację, czy też konstrukcja umów z aktorami;
– pozyskiwanie praw autorskich od spadkobierców;
– wsparcie w kwestiach dotyczących rozpowszechniania wizerunku.