Kancelaria NW

 

 

Prawo budowlane

Począwszy od budowy domu, posadowienia altany, postawienia przyczepy kempingowej na gruncie mamy styczność z prawem budowlanym. Często miewamy wątpliwości kiedy wystąpić o pozwolenie na budowę, kiedy dokonać zgłoszenia. Obok nas powstają duże inwestycje, które mogą ograniczać nam dostęp do światła dziennego. W tych sytuacjach zastanawiamy się jakie działania prawne powinniśmy podjąć. Kancelaria udziela pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych oraz dużych podmiotów gospodarczych w realizacji inwestycji budowlanych.

Kancelaria oferuje:


• wsparcie w trakcie procedur planistycznych, doradztwo przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych,

• wsparcie przy decyzjach o wydanie warunków zabudowy,

• wsparcie przy decyzjach o wydanie pozwolenia na budowę, 

• reprezentację inwestorów w sprawach związanych z uchwalaniem, zmianą lub uchylaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• doradztwo przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowuje i konsultuje umowy z architektami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,

• Reprezentację naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

• Pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości.