Kancelaria NW

Regulamin pracy i wynagrodzeń

25 maja, 2021

Od 2017 r. pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia co najmniej 50 pracowników ma obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. 📋Obowiązek wydania regulaminu pracy powstaje z chwilą zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika – bez względu na rodzaj łączącej strony umowy o pracę oraz fakt przebywania pracowników na urlopach. 👷‍♀️👩‍⚕️👩‍💻 Zawiera on prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Jest on dodatkowym źródłem prawa, obok kodeksu pracy. Powinien on przedłożyć pracownikom w prostej formie relacje pracy w danej organizacji. 🔎 Regulować kwestie sposobów wykonywania pracy (tj. warunki przebywania na terenie zakładu pracy, organizację pracy, obowiązkowe wyposażenie pracowników), jej nagradzania (czas pracy, okresy rozliczania, częstotliwość wypłat), obowiązki dotyczące BHP i innych zależności.Regulamin pracy powinien również posiadać zapis odnośnie kar i odpowiedzialności porządkowej pracowników.Potrzebujesz stworzyć lub zmienić regulamin pracy? Służymy naszą fachową wiedzą i doświadczeniem.

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej