Kancelaria NW

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe:

Zdajemy sobie sprawę jak wiele bólu i cierpienia kosztuje strata kogoś bliskiego. Kancelaria poprowadzi dla Ciebie postępowanie spadkowe w sądzie.
Kancelaria:

• Sporządzi wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w celu określenia kręgu spadkobierców i wielkości udziałów spadkowych
• Pomoże sporządzić testament z uwzględnieniem osób, które będą uprawnione do dziedziczenia
• Poprowadzi sprawę sądową o dział spadku
• Pomoże w wydziedziczeniu potomka, który dopuścił się przestępstwa bądź rażącej niewdzięczności

Prawo spadkowe jest dziedziną regulowaną przez Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego. Określa, jakie prawa i obowiązki majątkowe właściciela są dziedziczone po jego śmierci i wskazuje osoby, na które te prawa i obowiązki przechodzą.


Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy

Wtedy też jest on nabywany przez spadkobiercę, który może go przyjąć bądź odrzucić. Do tej ostatniej decyzji dochodzi najczęściej w momencie, kiedy zmarły pozostawił po sobie długi.  Odpowiedzialność za zobowiązania finansowe zmarłego ograniczona jest również w chwili przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  Oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu odziedziczonego spadku powinno zostać złożone przed sądem lub notariuszem w terminie do 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedziano się o tytule swojego powołania.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

O tym, na kogo po śmierci spadkodawcy przechodzą prawa i obowiązki majątkowe, w pierwszej kolejności decyduje testament, jeśli zaś zmarły go po sobie nie pozostawił – ustawa. Testament to jedyny sposób na zarządzanie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Spisać go może każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych – testament nie może być sporządzony przez przedstawiciela. Dokument może mieć formę aktu notarialnego bądź odręcznego pisma z podpisem; może też zostać przekazany w formie ustnej – wymaganych jest przy tym dwóch świadków.

Ustawa mówi natomiast, że w wypadku braku testamentu lub sytuacji, w których żadna z osób w nim wymienionych nie może bądź nie chce dziedziczyć majątku, przechodzi on na najbliższych krewnych zmarłego. W pierwszej kolejności są to dzieci i współmałżonek zmarłej osoby, między którymi majątek zwykle rozdzielany jest po równo. 

Adwokat od spraw spadkowych w Białymstoku

Naszym Klientom udzielamy porad w wielu aspektach związanych z dziedziczeniem majątku, reprezentujemy ich także przed sądami oraz innymi organami administracyjnymi. Główna siedziba naszej Kancelarii mieści się w Białymstoku, przy ulicy Adama Mickiewicza 83 w lokalu nr 16. Na spotkanie umówić można się telefonicznie, mailowo oraz za pomocą Facebooka.