Kancelaria NW

Ugoda sądowa

29 września, 2022

Jednym ze sposobów rozwiązania sprawy cywilnej jest jej polubowne zakończenie – na przykład poprzez zawarcie tzw. ugody sądowej. W taką decyzję wpisane są obustronne ustępstwa, przy czym nie muszą być one równoważne. Powinny być zaś satysfakcjonujące dla przedstawicieli obu stron oraz oczywiście zgodne z prawem. Ugoda sądowa ma postać dokumentu pisemnego, którego treść zostaje wpisana do protokołu rozprawy lub który jest dołączany do niego w formie załącznika. Musi być podpisana przez obie strony sporu lub ich przedstawicieli.

Kiedy ugoda sądowa jest dopuszczalna, a kiedy nie jest możliwa?

Taka decyzja jest częstym rozwiązaniem konfliktów dotyczących majątku, na przykład spraw o alimenty, wypłacenie odszkodowania, regulację długów lub podział spadku. Nie może być zaś zawierana w przypadku spraw obejmujących prawo niemajątkowe czy też niektórych spraw dotyczących prawa rodzinnego (między innymi o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa). Jej podpisanie jest również niemożliwe w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Czy jest to najlepszy ze sposobów na rozwiązanie sprawy?

Zdecydowanie się na ugodę z całą pewnością wiąże się z oszczędnością czasu, kosztów rozprawy, ale i z zaoszczędzeniem sobie stresu. Jest to rozwiązanie o charakterze pojednawczym, które często jest po prostu rozsądne – strony nie są tu całkowicie uzależnione od wyroku sądowego. Co więcej, po wysłuchaniu stanowisk skłóconych ze sobą stron sędzia ma wręcz obowiązek zachęcania do zawarcia ugody. Jest to więc jeden z najbardziej pożądanych sposobów zakończenia konfliktu.

Warto jednak pamiętać, że może dojść do odmowy zaakceptowania takiego dokumentu. Przed zakończeniem sprawy jest on kontrolowany pod kątem zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego, a także tym, czy ustalone warunki nie będą prowadzić do omijania przepisów prawnych. Niezwykle ważne jest sprecyzowanie roszczeń obu stron – treść dokumentu nie może prowadzić do żadnych niedomówień. W każdej sytuacji warto więc korzystać z porad prawnych.

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej