Kancelaria NW

Umowa o zachowaniu poufności

31 maja, 2021

Umowa o zachowaniu poufności jest powszechnym elementem obrotu gospodarczego. 📑 Są w niej określone zasady związane z przekazywaniem i wykorzystywaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 🔏 Często bywa ona częścią innej umowy i wówczas zwana jest klauzulą poufności. Może być wzajemna (obie strony są zobowiązane do utrzymania tajemnicy) lub jednostronna (tylko jedna strona umowy jest zobowiązana). Zawierane pomiędzy różnymi podmiotami – najczęściej pomiędzy dwoma przedsiębiorcami lub pomiędzy przedsiębiorcą oraz pracownikiem.Tajemnice przedsiębiorstwa mogą występować w każdym obszarze działalności. 👩‍🍳👩‍💻👩‍💼 Informacje posiadające wartość gospodarczą dla każdego przedsiębiorcy są inne, dlatego warto w umowie o zachowaniu poufności doprecyzować jakie informacje mają poufny charakter i mają stanowić informacje poufne. ✍️ W NDA należy także sprecyzować zasady wykorzystywania informacji poufnych przez osobę, której są one udostępniane, a także jej odpowiedzialność za naruszenie umowy oraz mechanizm działania kar umownych.🧐 Zapewniamy ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie umów o zachowaniu poufności oraz umów z zakresu zakazu konkurencji.

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej