Kancelaria NW

Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

25 czerwca, 2021

Polskie prawo karne zezwala na ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary pozbawienia wolności, co jest równoznaczne ze wcześniejszym opuszczeniem przez niego Zakładu Karnego. 👐 Można zastosować je w razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności. 🧐
Osoba skazana może zwrócić się do sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
🔔 Należy pamiętać, że przedterminowe warunkowe zwolnienie nie jest prawem i należy je rozpatrywać jako możliwość.
👉 Wobec recydywisty sąd może zastosować warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary dopiero po odbyciu przez niego co najmniej 2/3 kary. W przypadku multirecydywisty okres ten wynosi co najmniej 3/4 kary.
We wniosku dobrze jest wskazać jakie kroki poczynił skazany, aby udowodnić przed sądem swoją chęć zmiany, np. może być to zaświadczenie o uczęszczaniu na terapię w razie problemów z alkoholem. 🍷

Pomożemy fachowo i sprawnie 🔎https://kancelaria-nw.pl/prawo-karne/

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej