Kancelaria NW

Zmiana definicji pracownika.

25 czerwca, 2021

Niedawno do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców (Druk nr 1120), którego celem jest zmiana definicji pracownika. 🔎 Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.”💼 Projekt ustawy proponuje modyfikację powyższej definicji pracownika, która miałaby brzmieć następująco:„Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.”Poznaj skutki rozszerzenia definicji pracownika 👉https://tinyurl.com/p4fcbe9u

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej