Kancelaria NW

Kancelaria Prawna NW
Natalia Wiśniewska

Zajmujemy się świadczeniem porad i pomocy prawnej. Kancelaria mieści się w Białymstoku, w województwie podlaskim, a współpracuje z urzędnikami na terenie całego kraju. Zajmujmy się zleceniami powierzonymi przez klientów indywidualnych oraz obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Porady prawne dla firm nawiązują do norm regulujących pracę, działalność medyczną (lekarzy lub ratowników medycznych) i innych dziedzin. Zleceniami zajmuje się licencjonowany mediator, doradca obywatelski i dyplomowany adwokat. Spotkania odbywają się w kancelarii w Białymstoku (woj. podlaskie) lub online.

Certyfikowany mediator w Białymstoku

Natalia Wiśniewska jest mediatorem wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego. Mediacje można wybrać jeszcze przed rozpoczęciem sprawy sądowej, a poprosić o nią mogą obie ze stron, którym zależy na dojściu do satysfakcjonującego porozumienia. Jeśli pod obecność mediatora dojdzie do wypracowania ugody, wystarczy tylko zatwierdzenie jej przez sąd. W innych przypadkach mediację można podjąć także w trakcie trwania procesu. W zdecydowanej większości przypadków jest to jedna z najbardziej pożądanych form rozwiązania konfliktu.

Zakres pomocy prawnej

W naszej kancelarii zajmujemy się wieloma kwestiami dotyczącymi prawa rodzinnego i cywilnego, w tym między innymi podziałem majątku, rozwodami i sprawami alimentacyjnymi czy też zagadnieniami związanymi z prawem spadkowym. Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach regulowanych przez kodeks karny. Udzielamy również porad z zakresu prawa autorskiego, medycznego, budowlanego i pracy, a także świadczymy pomoc w kwestiach związanych z odszkodowaniami. W przypadku firm i stowarzyszeń jesteśmy w stanie udzielić pomocy prawnej (jednorazowej, jak i regularnej) przedsiębiorstwom i instytucjom działającym w różnych branżach. Na stronie internetowej naszej kancelarii można również znaleźć gotowe wzory pism wymaganych podczas procesów sądowych, a także wpisy blogowe poszerzające wybraną tematykę. Zapraszamy też do sprawdzenia zakładki „Partnerzy”.

Kontakt 

Kancelaria mieści się w biurze przy ulicy Mickiewicza 83/16, ma też filię w Czarnej Białostockiej. Mieszkańcy stolicy województwa podlaskiego oraz jej najbliższych okolic mogą dojechać do nas komunikacją miejską lub własnym pojazdem – w pobliżu budynku znajduje się zarówno przystanek, jak i parking. Kancelaria oferuje również udogodnienia dla osób spoza Białegostoku. Zainteresowani mogą zdecydować się na kontakt drogą on-line z użyciem formularza internetowego. W niektórych sytuacjach współpracujemy również z adwokatami z innych części Polski.

Usługi prawne świadczone w kancelarii

Rozwód i podział majątku

Kancelaria reprezentuje strony w sporach regulowanych przez prawo rodzinne. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami rozwodowymi i dotyczącymi podziału majątku, dążąc przede wszystkim do polubownego ich rozwiązania.

Prawo karne

W naszej Kancelarii zajmujemy się udzielaniem porad, przygotowywaniem pism i reprezentowaniem Klientów postawionych w roli oskarżonego, świadka i poszkodowanego na każdym etapie sprawy z zakresu prawa karnego.

Prawo pracy

Dbamy o interesy pracodawców i osób zatrudnionych poprzez opiniowanie dokumentów dotyczących warunków umowy o pracę, jej rozwiązania i wypowiedzenia. Udzielimy porad w wielu sporach regulowanych przez prawo pracy.

Obsługa firm i stowarzyszeń

Prowadzenie przedsiębiorstwa – małego biznesu, jak i dużej korporacji – niesie za sobą konieczność orientowania się w wielu kwestiach prawnych. W ramach obsługi firm i stowarzyszeń oferujemy pomoc dla ich właścicieli.

Prawo budowlane

Od planowania, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, aż po uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – w naszej Kancelarii reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z wieloma aspektami prawa budowlanego.

Prawo spadkowe

Świadczymy pomoc w wielu kwestiach dotyczących prawa spadkowego: dziedziczenia testamentowego oraz ustawowego, zachowku, sporządzania testamentów, stwierdzania nabycia spadku, a także jego odrzucania.

Prawo medyczne

W naszej Kancelarii świadczymy pomoc dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, ratowników oraz pacjentów. Doradztwo w zakresie prawa medycznego dotyczy m.in. odpowiedzialności zawodowej i naruszenia dóbr osobistych.

Prawo autorskie

Zajmujemy się zabezpieczaniem interesów twórców danego utworu, reprezentujemy strony w sprawach dotyczących łamania prawa autorskiego i świadczymy pomoc w kwestiach dotyczących przyznawania oraz udzielania licencji.

Odszkodowania

Pomagamy Klientom w weryfikowaniu opinii i wycen sporządzonych przez rzeczoznawcę i w uzyskaniu rekompensaty finansowej przysługującej im z różnych tytułów. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie przed różnymi organami prawnymi.

Mediacja

W naszej Kancelarii dążymy do tego, by spory rozwiązywać w trybie dobrowolnych negocjacji. Mediacja jest rozwiązaniem, które można zastosować w niemal wszystkich dziedzinach prawa, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Porady prawne dla firm i klientów indywidualnych

W pewnych wypadkach pomoc prawna jest konieczna, dlatego pomagamy firmom i klientom w różnych potrzebach. Wśród postępowań, którymi się zajmujemy, nasza kancelaria adwokacka, w Białymstoku wykonuje zlecenia związane z rozwodami, spadkami, odszkodowaniami, podziałami majątku.

Zapewniamy reprezentowanie na etapie przedsądowym i sądowym, staramy się doprowadzać do polubownego załatwienia konfliktów na drodze mediacji. Pewne kwestie takie jak np. podział majątku po rozwodzie, mogą być problematyczne, dlatego istnieje możliwość skorzystania z usług mediatora, pracującego w województwie podlaskim, który sporządzi odpowiednie dokumenty, przeanalizuje majątek objęty podziałem i będzie pośredniczył w kontaktach, w celu ugodowego rozstrzygnięcia kwestii spornych.

Poza wymienionymi elementami działalności, przeprowadzamy szkolenia i warsztaty tematyczne.