Kancelaria NW

 

 

Podział majątku

Po rozwodzie konieczny staje się podział majątku wspólnego małżonków.
W sprawach dotyczących podziału majątku istotne jest aby szczegółowo i prawidłowo dokonać obliczeń wartości wszystkich przedmiotów i praw majątkowych zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa. Zazwyczaj jest to zadanie trudne i skomplikowane, wymagające profesjonalnej wiedzy oraz doświadczenia.

Kancelaria:

• Przeanalizuje czy dany składnik majątku będzie objęty podziałem majątku, czy jest wyłącznie własnością jednej strony,

• Określi czy dla Klienta należą się większe udziały w majątku wspólnym,

• Pomoże wynegocjować najkorzystniejsze warunki przy podziale majątku wspólnego,

• Przygotuje wniosek o podział majątku wspólnego i poprowadzi sprawę w sądzie,