Kancelaria NW

 

 

Prawo pracy

Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Duża część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, z której mogą wynikać różne roszczenia. Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie indywidualnych stosunków pracy. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika.

Kancelaria zaopiniuje dokumenty:

• O rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia)

• Wypowiedzenie warunków umowy o pracę,

• Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę,

Kancelaria:

• Sporządzi opinie z zakresu prawa pracy,

• Wesprze Klientów w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym,


• Udzieli pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy zwolnionym kobietom w ciąży.