Kancelaria NW

 

 

Cennik usług adwokackich

Kancelaria prowadzi usługi z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym cywilnego oraz karnego i innych. Zlecone nam zadania prowadzi grupa adwokatów, pracująca w Kancelarii. Każda powierzona usługa, jest różna, traktujemy ją odrębnie.

      

Cena porad i usług adwokackich

 

Ile kosztuje prowadzenie Twojej sprawy przez Kancelarię?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze indywidualnej umowy z klientem.

Często trudno jest z góry określić wysokość wynagrodzenia wszystkich spraw, swoistą wskazówką – jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 18 z późn. zm.).

I. Roszczenia majątkowe:

Stawki minimalne za reprezentację przed Sądem są uzależnione od wartości przedmiotu sporu i wynoszą:

                                                                                                                                                       CENA:

1) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł + VAT =                                                     1 107,00 zł – 1500,00 zł 

2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł + VAT =                                              2 214,00 zł

3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł + VAT =                                          4 428,00 zł

4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł + VAT =                                      6 642,00 zł

5) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł + VAT=                              13 284,00 zł

 

II. Rozwód w zależności od stopnia skomplikowania sprawy 3250 – 6000 zł + VAT

Przykład: Przy założeniu podstawowej kwoty 3250 zł tj. rozwód bez orzekania o winie (brak małoletnich dzieci), cena netto: 3250 zł + 23%VAT = CENA 3 997,50 zł

 

III. Podział majątku wspólnego, wynagrodzenie określane jest na podstawie w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i zależne jest od wartości udziału małżonka w majątku wspólnym:

 

                                                                                                                                                CENA:

1) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł + VAT =                                          2 214 zł

2) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł + VAT =                                     4 428 zł

3) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł + VAT =                                 6 642 zł

4) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł + VAT=                         13 284 zł

5) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł + VAT=                     18 450 zł

 

Przykład:

Przy założeniu, że wartość majątku wspólnego to ok. 500 000 zł. Udział jednego z małżonków jest warty połowę, czyli ok. 250 000 zł. Kwota wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego wynosić będzie 10800 zł + 23%VAT = CENA 13 284,00 zł.

 

IV. Alimenty, kompleksowe prowadzenie sprawy   2926,83 zł + VAT =     3600 zł

 

V. Zniesienie współwłasności nieruchomości, wynagrodzenie określane jest na podstawie w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i zależne jest od wartości udziału w nieruchomości:

 

                                                                                                                                                         CENA:

1) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł + VAT =                                                  2 214 zł

3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł + VAT =                                             4 428 zł

4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł + VAT =                                         6 642 zł

5) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł + VAT=                                13 284 zł

6) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł + VAT=                            18 450 zł

 

Przykład:

Przy założeniu, iż nieruchomość warta jest ok. 500 000 zł. a udział wynosi ½, więc wartość udziału stanowi połowę kwoty głównej, czyli ok. 250 000 zł. Kwota wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości wynosić będzie 10800 zł + 23%VAT = CENA 13 284,00 zł.

 

VI. Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym  1500 zł + VAT = CENA 1845 zł 

 

VII. Dział spadku, wynagrodzenie określane jest na podstawie w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i zależne jest od wartości udziału w spadku:

 

                                                                                                                                                 CENA:

1) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł + VAT =                                           2 214 zł

3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł + VAT =                                      4 428 zł

4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł + VAT =                                  6 642 zł

5) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł + VAT=                          13 284 zł

6) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł + VAT=                      18 450 zł

 

Przykład:

Przy założeniu, iż udział wart jest ok. 10 000 zł. Kwota wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o dział spadku wynosić będzie 1800 zł + 23%VAT = CENA 2214,00 zł.

 

POZOSTAŁE:                                                                                                                                                                                                               CENA:

VIII. Porada prawna:                                                                                                                                                                                        250 zł – 520 zł

 IX. Przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta wezwania z reprezentacją:                                     406,50 + 23% VAT                     500 zł

 X. Sprawdzenie/konstrukcja umowy np. zbycie/przekazanie praw autorskich/udzielenie licencji od:  1219,51 + 23% VAT     od 1500 zł

 

 XI. Negocjowanie warunków między spółkami/wspólnikami (stacjonarne, on-line, telefonicznie):                        369 zł/spotkanie

XII. Przygotowywanie kompleksowe materiałów do podęcia uchwały przez spółkę:        3 008,13 + 23%VAT                     3600 zł

 

Dodatkowe opłaty:

Opłaty sądowe, skarbowe oraz inne koszty dodatkowe, bezpośrednio związane z prowadzoną sprawą pokrywane są przez Klienta np. koszty biegłego, opłata od pozwu. 

Stawiennictwo na terminie rozprawy/ posiedzenia/ uczestnictwo w mediacji – wynagrodzenie zryczałtowane w zależności od kosztów dojazdu ok. 369 zł  brutto na terenie miasta Białystok. 

 

XIII. Sprawy karne i wykroczenia – stawka ustalana indywidualnie z Klientem.

 

 

Podsumowanie:

 Podane kwoty są przykładowe, w celu dokładnego ustalenia stawki za prowadzenie sprawy, należy skontaktować się z Kancelarią.

 

Płatność:

Umówione wynagrodzenie jest płatne z góry. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszych uzgodnieniu, istnieje możliwość rozłożenia go na dogodne raty.

W stosunku do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej w sprawach majątkowych, Kancelaria świadczy pomoc prawną z urzędu, której koszty pokrywa Skarb Państwa.

 

Skontaktuj się z nami w celu wyceny.