Kancelaria NW

 

 

Opinie prawne z zakresu medycyny od specjalistów dla osób prawnych

Opinie medyczne dla instytucji państwowych

Skorzystaj z Naszej Oferty: Biegli Sądowi dla Placówek Państwowych

Czy wiesz, że listy biegłych sądowych w wielu okręgach sądowych są niewystarczające, a czas oczekiwania na opinię bardzo długi?

Brakuje specjalistów, a ci pracujący są przeciążeni, co prowadzi do długotrwałego oczekiwania na opinie i wydłuża postępowania. W takiej sytuacji pomocne mogą okazać się ekspertyzy biegłych ad hoc – wybitnych lekarzy powoływanych do konkretnej sprawy.

Dlaczego to istotne?

Postępowania w placówkach państwowych, takich jak sądy i prokuratury, wymagają dokładnych i rzetelnych opinii ekspertów. Lista lekarzy specjalistów wpisanych na listę biegłych sądowych nie zawsze obejmuje wszystkie dziedziny medycyny czy psychologii. W rezultacie, długo oczekiwane opinie mogą spowalniać procesy, a to z kolei wpływa na efektywność działań placówek państwowych.

Rozwiązanie: Biegli Sądowi ad hoc

W takich sytuacjach warto rozważyć powołanie biegłych ad hoc. To doświadczeni eksperci, choć nie znajdują się na oficjalnej liście, mogą być powołani przez sąd lub prokuraturę do określonej sprawy. Dzięki temu można skorzystać z wiedzy i autorytetu specjalistów, których brakuje na oficjalnych listach.

Nasza Oferta dla Placówek Państwowych

W naszej ofercie znajdziesz biegłych ad hoc gotowych do wsparcia Twojej placówki w różnych dziedzinach. Oferujemy opinie i ekspertyzy w sprawach:

  1. Postępowań karnych: poczytalność, zdolność do udziału w procesie, zdolność do odbywania kary pozbawienia wolności, ocena wiarygodności zeznań w aspekcie psychiatrycznym i psychologicznym, ocena skutków zdrowotnych pobytu w areszcie, ocena uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia.

  2. Postępowań cywilnych: zdolność do wyrażenia woli, uszczerbek na zdrowiu w wyniku urazu, ocena skutków urazów dla zdrowia psychicznego, ocena prawidłowości leczenia, zdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, potrzeby leczenia, rehabilitacji i opieki.

  3. Spraw rodzinno-opiekuńczych: podstawy ubezwłasnowolnienia, zdolność do opieki nad małoletnim, leczenie psychiatryczne bez zgody, obowiązek leczenia odwykowego, ocena stanu zdrowia nieletnich, ocena relacji rodzinnych.

  4. Spraw rentowych i pracowniczych: zdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, stopień niepełnosprawności, choroby zawodowe, skutki wypadków w pracy, skutki psychologiczne mobbingu.

Nasze ekspertyzy przyspieszą procesy w Twojej placówce, zapewniającrzetelne i dokładne opinie w oparciu o autorytet ekspertów. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla placówek państwowych.