Kancelaria NW

 

 

Prawo karne

Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach karnych o różnym charakterze i stopniu zawiłości. Podejmujemy się reprezentacji w sprawach o drobne występki po skomplikowane procesy o zabójstwo.

Kancelaria:

• Poprowadzi sprawę z dbałością,

• Oceni zakres odpowiedzialności karnej, nigdy nie oceniamy naszych Mocodawców

• Przedstawi możliwe scenariusze prowadzonych przeciwko Klientowi postępowań karnych i ustali linię obrony

• Działa wyłącznie na korzyść Klienta na każdym etapie postępowania: przygotowawczego (śledztwo dochodzenie) , sądowego (w pierwszej i drugiej instancji), wykonawczego

• Występuje w charakterze pełnomocnika świadka, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz prywatnego