Kancelaria NW

Stan prawny nieruchomości.

09 lipca, 2021

Stan prawny nieruchomości jest kluczowy przed dokonaniem transakcji jej kupna. 🏠 To duży wydatek, dlatego niezbędna jest dobrze przygotowana dokumentacja, która zapewni bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne transakcji. 🧐 Jako stan prawny nieruchomości rozumiemy stan zgodny ze stanem materialnym, czyli ogół praw i obowiązków, jakie wiążą się z daną nieruchomością. ☝️ Nieuregulowany stan prawny nieruchomości potrafi znacząco wydłużyć proces zakupu.Nieruchomości mogą być przedmiotem praktycznie każdego obrotu prawno-gospodarczego, możemy je sprzedać, darować, zapisać w testamencie, a nawet obciążyć hipoteką lub innym ograniczonym prawem rzeczowym. Kluczowe w tym zakresie jest jednak ustalenie właściciela lub co najmniej posiadacza określonej działki, budynku lub mieszkania. 🔎 Co jeszcze możemy zrobić? Powinniśmy:🔸 sprawdzić stan nieruchomości w księgach wieczystych,🔸 przygotować umowę przenoszącą własność nieruchomości,🔸 w przypadku nabycia od osoby fizycznej upewnić się czy posiada ona tytuł prawny do nieruchomości oraz czy jest ona jej pełnym właścicielem,🔸 upewnić się, że na nieruchomości nie znajduje się hipoteka,🔸 ewentualnie zweryfikować pośrednika który uczestniczy w transakcji,🔸 upewnić się, że nieruchomość nie jest obciążona służebnościami, które nie zostały ujawnione przez sprzedającego.Oferujemy także porady prawne z zakresu nieruchomości, tworzenie umów, weryfikację umów nabycia nieruchomości od dewelopera, weryfikację stanu prawnego nieruchomości. Zdaj się na nas 👉https://kancelaria-nw.pl/prawo-budowlane/

Podobne wpisy

Święcenia kapłańskie.

Dziękujemy serdecznie za oficjalne zaproszenie na 50 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jan Trochima, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze i możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu. https://www.youtube.com/watch?v=Y4g3twrpZ_o...

czytaj dalej